ការប្រកួតវគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយMobile Legend 2021

ការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាសំរាប់កម្មវិធីសង្រ្គាន ដែលបានលើកពេលតាំងពីខែ​មេសាមក ដោយសារវិបត្តិកូវីត១៩នោះ ឥឡូវនេះរកឃើញ៨ក្រុមដែលត្រូវប្រកួតដើម្បីយកឈ្នះ លើវិញ្ញាសាម៉ូបាយលីចិន (Mobile Legend Bang Bang) ឆ្នាំ២០២១ហើយ។ តើក្រុមមួយណាទទួលជ័យជំនះ ឈានទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រាត់ ហើយបានប្រាក់រង្វាន់ធំ និងរង្វាន់បន្តបន្ទាប់។ ក្រុមខ្លាំងៗរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិក ហើយ​ដែលបានឈានដល់ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រាត់ថ្ងៃទី២២ ឧសភា ២០២១ EFC Sankranta Cup tournamentមាន៖ ក្រុម Burn Gaming, Guantum, Impunity KH, Impunity X, Seeyousoon, J5 Daisuki, Newblood, Evil League។ ខាងក្រោមជាការចាប់គូប្រកួតដែលមានទាំងឡូហ្គូនិងឈ្មោះរបស់ក្រុមនីមួយៗ។

តើក្រុមឈ្នះបានប្រាក់រង្វាន់អ្វីខ្លះ?
ក្រុមនីមួយៗដែលបានលេងមកដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រសុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់រង្វាន់។
គ្រុមដែលបានទទួលជ័យលេភីលេខ១នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ 800$ ជ័យលេភីលេខ១នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់400$ លេខ៣នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់250$ លេខ៤នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ 150$ លេខ៥នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ 100$។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*